http://www.phoenixcasopis.cz/zdravi-a-zivotni-styl/article/65-geopatogenni-zony-a-nase-zdravi-1.html

http://www.dracie-zily.sk/patent-ing-drbala/

Geopatogenní zóny II.

Zdroj: http://zdravy-domov.doktorka.cz/geopatogenni-zony/
Zdravý domov

Geopatogenní zóny – dvě slova, která vyvolávají celou řadu rozporuplných reakcí. Jedni tvrdí, že škodí lidskému organizmu a dokazují to na celé řadě příkladů. Druzí (skeptici) oponují tím, že jde o pouhou smyšlenku, která nemá z vědeckého hlediska opodstatnění. Argumentují tím, že geopatogenní zóny nelze změřit dostupnými měřícími přístroji, a tak vlastně nemohou existovat. Základní otázka tedy zní: kdo má skutečně pravdu?

Hledání pravdy o geopatogenních zónách bude složité, ale při využití dostupných znalostí a technických možností je zcela reálné. Chce to pouze zaměřit se na skutečná fakta a nebát se pravdivě informovat. Lidé by konečně měli vědět, jak se dají geopatogenní zóny určit (vyhledat), jak působí geopatogenní zóny na člověka, a jaké jsou možnosti odstínění geopatogenních zón.Jak jsem již uvedl, geopatogenní zóny nelze dostupnou technikou změřit. Je to sice nedostatek, ale popravdě řečeno, i sami vědci přiznávají, že ani nejmodernější měřící přístroje nedokáží vše na světě jednoznačně změřit. Člověk je součástí přírody, a tak aniž si to uvědomuje, je obdařen schopností tyto zóny rozeznat.

Vyhledat geopatogenní zóny nelze jinak než psychotronicky. Celý vtip spočívá v tom, že dotyčný člověk dokáže využívat a komunikovat se svým podvědomím. Ač se to zdá nemožné, podle vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že zhruba 80% lidí dokáže po krátkém zácviku geopatogenní zóny rozeznat. Vyžaduje to trochu soustředění a ochotu splnit jednoduchou podmínku. Musí při vyhledávání zón říci, lépe polohlasně opakovat svému podvědomí, co má dělat. Je to možná neuvěřitelné, ale budete-li v ruce držet kyvadlo a střídavě opakovat „na dobré točit“- „na špatné kývat“, začne se kyvadlo (ve většině případů) pohybovat přesně podle Vašich pokynů. To znamená, že na špatné zóně se začne kývat ve směru této zóny, a v místech kde je zóna dobrá, se začne točit dokola. Já používám kyvadlo zavěšené na tenkém provázku, které má oproti jiným pomůckám výhodu, že se s ním snadno mění výška, která je potřebná k důkladnému určení zón. Tímto způsobem sice označíme škodlivé zóny, ale většinou nedokážeme určit míru jejich škodlivosti. Tím je myšleno, že neumíme předem určit, jaké zdravotní poškození se dá očekávat. I když se dá vyhledávání zón poměrně snadno naučit, musím upozornit, že zejména u lidí se zdravotními potížemi by se měl tohoto úkolu ujmout někdo, kdo má v této oblasti zkušenosti, protože geopatogenní zóny se mnohdy chovají nevyzpytatelně. Nejdou pouze kolmo, ale odráží se od překážek, a tak je určitá praxe ve vyhledávání zón vhodná, protože dlouhodobý pobyt v geopatogenních zónách je hlavní příčinou celé řady zdravotních potíží, bolestivých stavů a nemocí, včetně nemocí nádorových. Ukazuje se, že ten kdo se chce úspěšně léčit, by měl nejprve vyřešit otázku geopatogenních zón.

Původně se vycházelo z toho, že geopatogenní zóny způsobují pouze nádorová onemocnění, ale dnes víme, že geopatogenní zóny jsou jednou z hlavních příčin celé řady nemocí a zdravotních potíží. Podle vlastních zkušeností mohu potvrdit, že geopatogenní zóny ovlivňují člověka ještě před jeho narozením až do vysokého věku. Většinu maminek nenapadne, že nadměrné „kopání“ miminka, které se projevuje nejvíce v nočních hodinách je způsobeno tím, že leží v geopatogenních zónách. Po narození se často stává, že děcko nechce ležet ve své postýlce, v noci pláče a utíká za rodiči. Některé děti se často v noci nadměrně potí a jsou často a opakovaně nemocné. Právě dlouhodobý pobyt v geopatogenních zónách způsobuje opakované angíny, astma, otoky, vysoký krevní tlak, záněty žil, bušení srdce, podporuje růst cyst, leukémii, nádorová onemocnění – rakovinu, žaludeční potíže, zvyšuje hladinu cukru u diabetiků a celou řadu dalších nemocí. Pobyt v geopatogenních zónách je hlavní příčinou bolestí páteře, bolestí hlavy, migrén, bolestí kloubů a dalších zdravotních potíží.

Ukazuje se, že geopatogenní zóny mohou být hlavní příčinou únavového syndromu, syndromu neklidných nohou (který se projevuje cukáním v nohou, které přechází do křečí), a celé řady dalších údajně neléčitelných nemocí a zdravotních potíží. Často se setkávám s lidmi, kteří jsou zoufalí, že se jejich zdravotní stav spíše zhoršuje, i když jsou přesvědčováni, že jsou zcela zdrávi. Jako poslední šanci zkoušejí to, čím měli podle mého názoru a zkušeností začít, a to je vyřešit otázku geopatogenních zón. Jak jsem již uvedl, geopatogenní zóny se dají poměrně snadno zjistit a dnes i úspěšně odstínit, protože uvedené příklady nemocí a zdravotních potíží, včetně tzv. neřešitelných jsem uvedl proto, protože jsem je prokazatelně odstranil nebo vyřešil „pouhým odstíněním“ geopatogenních zón.

Na první pohled se to zdá nemožné, protože odstínění zón není léčebnou metodou, a ani nemá nic společného s léčitelstvím. Hlavním a vlastně jediným úkolem odstínění je vytvořit určitý prostor, ve kterém škodlivá energie nemůže zhoubně působit na živý organizmus. Ať se nám to líbí nebo ne, v takto odstíněném prostoru dochází k tomu, že bolestivé stavy mizí, organizmus velmi rychle regeneruje a co hlavní, celá řada nemocí ustupuje a dále se nevrací.

Současně s poznatky, že geopatogenní zóny škodí živým organizmům, se lidé pokoušeli najít způsob, jak se proti této energii bránit. Od primitivních obrázků a symbolů, až po složitější konstrukce různých sítí, podložek, zrcadel, lahviček s éterickými oleji až po velice nadějnou uzemněnou fólii. Množství výrobků, které mají společný nedostatek – prostě nejsou k ničemu. V některých případech působí jako placebo, ale tento efekt velmi brzy odezní a vše se vrací do původního stavu. Lépe řečeno, je to mnohem horší, protože dotyčná osoba zůstala v nebezpečném prostředí. Uzemněné fólie jsou v mnoha případech doslova nebezpečné, protože často působí zcela opačně.

Místo aby stínily geopatogenní zóny, začnou pracovat jako anténa a vyzařují do svého okolí střídavé elektrické pole (elektrosmog). Elektrosmog zesiluje škodlivé účinky geopatogenních zón, a tím se stává, že člověk který leží v takto odstíněném lůžku trpí ještě více, než kdyby uzemněnou fólii vyhodil. Málo se ví, že bylo před deseti lety vyvinuto zařízení, které využívá elektroniku k aktivnímu stínění geopatogenních zón. V podstatě jde o velkoplošnou několika vrstvou fólii, která je pod stálým napětím 9-11 voltů stejnosměrných. Napájení fólie, u které dochází ke změně polarity, řídí elektronika, která je umístěna v krabičce, a ta se zapojuje přímo do zásuvky. Propojení elektroniky s fólií, popřípadě s více fóliemi, je zajištěno dvěma vodiči o průřezu 0.75 mm2. Na jednu elektroniku je možné připojit až 5 fólií. Vzdálenost elektroniky od fólií (přípojného místa) by neměla být větší než 5m, aby se nesnižovala účinnost zařízení. Vzhledem k tomu, že je systém stínění patentován, nejsem oprávněn podat ke konstrukci elektroniky bližší informace. Pouze se dá dodat, že hodinová spotřeba je 2W, a že zařízení splňuje veškeré bezpečnostní předpisy. V průběhu vývoje bylo zařízení podrobeno mnoha zkouškám a systém stínění byl patentován. Bezpečnost tohoto zařízení ověřil Elektrotechnický zkušební ústav v Praze a bylo schváleno jeho rozhodnutím č. 08-95-1016/105. Distribuce byla povolena Státním zdravotním ústavem v Praze expertízou č. 3842. Dále byly doplněny zkoušky odolnosti a vyzařování, které provedla Laboratoř EMC, TESTCOM č.j. 2868/99-351.

Vynálezci tohoto zařízení ing.Josef Pícha a Eduard Boháč neponechali nic náhodě, a i když nejde o léčebnou metodu, veškeré kroky a testy na nemocných lidech sledovali společně s mníšeckým lékařem Slavomírem Zemánkem. Popravdě řečeno, první testy prováděli vynálezci na sobě a na příslušnících svých rodin. Ve velmi krátké době se ukázalo, že skutečně v odstíněném prostoru dochází k prokazatelným změnám k lepšímu. Doktor Zemánek potvrdil, že u lidí, kteří mají odstíněny geopatogenní zóny se prokazatelně snižuje nemocnost a spotřeba léků. Doktor Zemánek léčí vedle klasické medicíny také pomocí homeopatie a proto může potvrdit, že u pacientů, u kterých bylo provedeno odstínění geopatogenních zón se zvedá procento úspěšnosti léčby homeopatiky až na 90%. To potvrzuje, že leží li pacient v geopatogenních zónách, podstatně se snižuje úspěšnost homeopatické léčby. Samozřejmě se tento fakt vztahuje i na léčbu klasickou.

Ačkoli odstínění geopatogenních zón není léčebnou metodou, určitě sehraje v blízké budoucnosti významnou roli v přístupu k léčbě celé řady nemocí a zdravotních potíží. Bude jistě nějaký čas trvat, než se podaří prolomit bariéru nedůvěry lidí k této možnosti, ale statistiky dokazují, že medicína přes veškeré úspěchy nedokáže vyřešit celou řadu nemocí a zdravotních potíží. Důvodů je jistě celá řada, ale jako hlavní se dá označit to, že medicína řeší problém až v momentě, kdy nastal. Odstínění geopatogenních zón naopak odstraňuje příčinu nemocí a potíží, a tím působí preventivně. Bylo by samozřejmě naivní domnívat se, že veškeré problémy se dají vyřešit odstíněním geopatogenních zón, ale na druhé straně je doslova trestuhodné, že se této problematice nevěnuje patřičná pozornost, protože by se ušetřilo do značné míry utrpení lidí, kteří často zbytečně trpí, a dále by se ušetřila značná část finančních prostředků, protože by klesla spotřeba léků.

Zajímavé je i zjištění, že po odstínění geopatogenních zón dochází v některých případech ke zrušení již naplánované operace, protože není co operovat! Dobře vím, že nebude snadné přesvědčit široký okruh lidí o pravdivosti mých tvrzení. Sám jsem také moc nevěřil tomu, že moje potíže (bolesti páteře a značná ranní únava) ustoupí po odstínění nějakých, pro mne tehdy neznámých geopatogenních zón. Dnes, s odstupem času jsem rád, že jsem se nenechal odradit, a že jsem se díky odstínění geopatogenních zón těchto potíží zbavil. Celá řada zajímavých výsledků s odstíněním geopatogenních zón mne zaujala natolik, že se této problematice hodlám intenzivně věnovat, a protože jde o výsledky skutečně zajímavé, budu je v příštím pokračování konkretizovat.

Autor: Milan Gargel