Dornova metóda

Je to jemná manuálna terapia, pomocou ktorej sú kĺby a stavce bezpečne a presne uvedené do správnych polôh a vyrovnáva sa celková statika tela, nerovnováhy a vychýlenie panvy, zmena dĺžky končatín, naprávanie nervov problémov v kĺboch a kĺbnych puzdrách. Deje sa tak dynamicky za aktívnej účasti klienta, prirodzeným a voľným pohybom.