Svetelná terapia

Použitie svetelnej terapie BIOPTRON Zepter

Svetelná terapia BIOPTRON sa používa individuálne. Dĺžka každého ošetrenia a celého priebehu ošetrenia primárne závisí od zdravotného problému a stavu oblasti, ktorá má byť ošetrená.

V závislosti od indikácie, ošetrenie pomocou svetelnej terapie BIOPTRON zaberie len niekoľko minút raz, alebo dvakrát za deň. Liečba by sa mala aplikovať vtedy, keď na ňu máte čas a môžete si tak vychutnať jej bio stimulačné pôsobenie.

  1. Pred použitím svetelnej terapie BIOPTRON očistite oblasť, ktorú budete ošetrovať. Poznámka: odev, alebo obväz sa pred ošetrením musí dať dole.
  2. Uvoľnite sa a lúč svetla nasmerujte na oblasť, ktorú chcete ošetrovať. Prístroj udržujte v pravom uhle 90° a v stálej vzdialenosti približne 10 cm. Lúčom svetla počas nasvecovania nepohybujte. Veľké plochy pokožky nasvecujte bod po bode.
  3. Svetelnú terapiu BIOPTRON aplikujte raz, alebo dvakrát za deň, napr. každé ráno a večer, 4 až 10 minút.
  4. Alebo hore uvedený postup zopakujte na každej časti vášho tela, ktorá má byť ošetrená, aspoň raz za deň a to 10 minút – po dobu pretrvávania bolesti.