Podstatou tejto metódy je využitie ťahu v horizontálnej rovine alebo šikmej rovine. Cieľom trakcie je uvoľniť skrátené a tuhé fascie a svaly chrbtice. Trakcie sa využívajú pri ochoreniach krčnej chrbtice, driekovej a krížovej chrbtice. Trakcie krčnej chrbtice sa vykonávajú pomocou krčnej manžety, kedy robíme ťah v krčnej chrbtici . Trakcie krížovej chrbtice robíme pomocou bedrového pásu, kedy ťah je v lumbosakrálnej chrbtici. Trakcie LS (lumbosakrálnej chrbtice) môžeme aplikovať aj pomocou členkových manžiet.

  • Odľahčenie chrbtice od vplyvu gravitácie, ktorá stláča stavce a platničky vo vertikálnej polohe, v ktorej sa po väčšinou v priebehu dňa nachádzame
  • Napravenie polohy stavcov chrbtice v prípadoch, že sú otočené/posunuté a to tým, že sa odľahčia kĺby medzi stavcami a vytvoria sa priaznivé podmienky na centralizáciu kĺbov
  • Odľahčenie srdca a obehového systému tým, že sa odpor žilnej krvi zminimalizuje ako aj výrazné prekrvenie mozgu, čo má priaznivý dopad na centrálny nervový systém
  • Uvoľnenie väčšiny preťažovaných svalov a väzív, následkom čoho sa znásobí celkové uvoľnenie tela sprevádzané pocitmi úľavy
  • Zvýšenie ohybnosti a pružnosti pohybového ústrojenstva tým, že sa centralizujú kĺby, uvoľnia preťažené svaly a zvýši sa rozsah pohybu, človek sa dostáva do osi

Inými slovami účinky inverznej terapie sú citeľné a badateľné na:

kostre – zlepšuje statiku chrbtice a napravuje jej poruchy, centralizuje váhonosné kĺby – bedier, kolien, členkov. V obrátenej polohe na trakčnej posteli – inverznom stole sa svaly rýchle uvoľňujú a chrbtica sa citeľne natiahne (predĺži) už po niekoľkých minútach. Toto predĺženie je spôsobené jednak natiahnutím medzi stavcových väzív ako aj znovu nasatím tekutiny do jadra platničiek, ktorá vyživuje jej chrupavku. Tým dochádza k regenerácii medzi stavcových platničiek.

krvnom obehu – obrátená poloha na trakčnej posteli má významné účinky na krvný obeh. Táto poloha urýchľuje návrat žilnej krvi do srdca, pľúca dostávajú väčšie množstvo krvi k prečisteniu. Žily si lepšie oddýchnu ako v polohe ležmo, zlepšuje sa krvný obeh.

centrálnom nervovom systéme – v priebehu obrátenej polohy krv pomocou gravitácie priteká v dostatočnom množstve a pod ľahkým tlakom do mozgového krvného obehu, aby ho doslova zaplavila, čím sa prepláchnu všetky stagnujúce miesta. Dostatočné premytie a otvorenie mozgových vlásočníc odstraňuje migrény a bolesti hlavy. Natiahne sa aj krčná chrbtica ako aj kĺby medzi temenom hlavy a krčnou chrbticou. Dochádza ku strečingu krčných svalov. Zlepšuje sa pamäť, zrak, sústredenie, miznú stavy úzkosti a nervozity.

pľúcach – obrátená poloha upravuje radikálnym spôsobom dýchanie. Pôsobí predovšetkým v priebehu výdychu, ktorý je v dýchacom cykle rozhodujúci. Nedostatočný výdych vedie k trvalej stagnácii zbytočného vzdychu, ktorý je v podstate toxický. Trakčná terapia zlepšuje hlboký výdych tlakom orgánov na bránicu. Horná časť pľúc je dobre ventilovaná a to je pre naše zdraviu veľmi dôležité.

panvovom dne – močovo-pohlavné ústrojenstvo ako aj konečník sú uložené v malej panve. Závesný systém týchto orgánov ako aj väzivá panvového dna sa odľahčia. Poklesnuté orgány sa na chvíľu vrátia na svoje pôvodné miesto. Panvové dno je ako dno fľaše a obrazne povedané sa takto usadeniny rozvíria a môžu byť odplavené. Obrátená poloha pôsobí preventívne aj proti hemoroidom.