Skoro každý, teda asi až 90% ľudí, potrebujeme starostlivosť o chrbticu

Chiropraxia  ( naprávanie kĺbov a stavcov celej chrbtice ), hlavná činnosť.

Tu sú linky na chiropraxiu, ktorú aplikujem podobne, pôvod videí je od pán Habara:

Chiropraxia je liečebná metóda manuálneho posúvania /“naprávania“/  postihnutých kĺbov, väzív a svalov, najmä chrbtice a jej účinku na nervový systém. Zahŕňa súbor manipulačných techník, založených na prirodzenom pohybe časti tela riadený terapeutom, ktoré umožňujú napravenie kĺbov ako aj nekĺbových kostných spojení a zároveň svalov.
Základy tejto techniky tvorí podporenie samoliečebnej schopnosti organizmu a prepojenosť chrbtice s telesnými funkciami. Úlohou terapeuta  je dostať toto prepojenie do rovnováhy – nápravou kĺbov a platničiek, upravením polohy chrupaviek. Terapeut lieči bolesti chrbta, krížov, krčnej chrbtice, hlavy, zlepšuje ohybnosť kostrového svalstva a má vplyv na zlepšenie neurologických funkcií tela ako celku.

Aplikácia – krčná chrbtica C (cervikálna) – hrudná chrbtica Th (thorakálna) – drieková chrbtica L (lumbálna) – sakrálna časť chrbtice S (sacrum) – ileálna časť chrbtice I – ( ileus )  ďalej, väčšina kĺbových spojení, ako aj na tvárovej časti (sánka) tiež na celom tele a končatinách, svaloch a fasciách napr. (triger points) tlakom na tieto body nastáva uvoľnenie, ľahšie umožňuje znížiť bolestivosť postihnutého miesta

Indikácie: problematika a bolestivosť chrbtice, kĺbových spojení a odstraňovanie následkov posunutia a ich pôsobenia veľmi široké spektrum onemocnení včetne chronických.

Kontraindikácie: osteoporóza, osteopénia, ankylozujúca spondylitída – stvrdnutá a nepružná chrbtica z výrastkami a zápalovými procesmi, pokročilá kalcinóza (calcinosis) onkologické onemocnenie v postihnutej oblasti, pokročilé štádium z metastázami,v niektorých prípadoch ešte neukončená osifikácia kostí (vývoj a rast kostí do 20 max. 21. roku života u adolescentov)