Laserová terapia a stimulácia Meridiánov

Laser – ako monochromatické svetlo, vlastne čo je to? Monochromatické svetlo je oscilácia svetelnej vlny, ktorá má rovnakú frekvenciu. Je to súčasť spektra vnímaného okom a tiež neviditeľné-infračervené, röntgenové, ultrafialové svetlo. Monochromatické, to sa dá vysvetliť ako žiarenie elektromagnetickj vlny, ktorá má rovnakú dĺžku a frekvenciu kmitania. Monochromatické svetlo a monochromatické žiarenie sú rovnaké. V prirodzených podmienkach nič nevyžaruje toto svetlo s jednou vlnovou dĺžkou a rovnakým kmitočtom. Monochromatické svetlo sa tvorí v špeciálnych zariadeniach. Veľmi dobre vplýva na organizmus a pomáha pri stimulácii meridiánov, jeho účinky sú priaznivé pôsobí na svalstvo šlachy – väzivá. Laser preniká hlboko do svalov, v krvi účinkuje protizhlukujúco a pomáha ju mierne riediť, stimuluje lymfatický systém a uvoľňuje spazmy. Dá sa s ním praktizovať aj Laserové Moxovanie. Laser významným spôsobom zlepšuje liečbu pacientov s pohybovými poruchami. Pri kombinácii sa účinky zvyšujú, dochádza k lepším výsledkom v liečbe, ako pri použití iba jednej z metód samostatne. Kombinácia terapií je znesiteľná pre organizmus a stimulácia Meridiánov a Laserové Moxovanie sa výborne dopĺňajú. Vlnové dĺžky 810 / 980nm a 1064nm, majú priaznivý účinok na chromofory v organizme. To umožňuje dobrý terapeutický výsledok bez ožarovania väčšej plochy. Dobrý výkon, umožňuje hlboký prienik laserového svetla. Pôsobením do hĺbky, zaručuje účinnú stimuláciu tkanív a receptorov bolesti, až do viac ako 10 cm.